NorSDSA

(Nordic Stroke Drive Screening Assessment)

NorSDSA är ett screeningtest framtaget att bedöma körlämplighet efter stroke eller annan hjärnskada.

NorSDSA är ett screeningtest framtaget i syfte att bedöma körlämplighet efter stroke eller annan hjärnskada. Testet består av fyra olika deltester som ger sex mätresultat. Utvärderingen av resultatet kan antingen ske i form av ett sammanfattande värde eller som ett värde för varje ingående deltest. Den engelska originalversionen är framtagen av en arbetsterapeut (F Nouri) i samarbete med en psykolog (N Lincoln).

Den svenska versionen har beteckningen NorSDSA (Nordic Stroke Driver Screening Assessment) och har översatts och anpassats till högertrafik och svenska respektive norska förhållandet av leg arb ter Görel Caneman/Swedhner (tidigare verksam vid Trafikneurologiska enheten, Neurologiska kliniken, Karolinska sjukhuset), och leg psykolog, med dr Catarina Lundberg (verksam vid Trafikmedicinskt centrum, Huddinge sjukhus).

Testbeskrivning

följande tester ingår:

PRICKÖVERSTRYKNING
(även kallat Bourdons test) består av ett A4-ark med 625 grupper av punkter (3-4-5 punkter) ordnade i 25 rader där alla grupper med 4 prickar ska markeras inom en tidsgräns. Utvärderingen sker med avseende på tidsåtgång och noggrannhet.

RIKTNINGS-TEST
där 16 kort placeras ut på en rutmatris med hänsyn taget i vilka två riktningar fordonen på kortet kör. Maxtid för utförandet är 5 min och standardiserad poängsättning tillämpas.

KOMPASS-TEST
har motsvarande uppläggning som riktningstesten men är en mer komplex uppgift.

VÄGMÄRKESTEST
bestående av 12 kort med trafiksituationer som ska matchas mot vägmärkeskort. Maxtid för utförandet är 3 resp 5 min och standardiserad poängsättning tillämpas. 

I en svensk-norsk studie jämfördes översättningen av SDSA med körning i verklig trafik med trafikinspektör. I valideringsprocessen förbättrades orginalmetoden för utvärdering. Av de i studien ingående strokepatienterna (n=97) blev 78 % rätt klassificerade av NorSDSA. Felaktig klassificering i studien hade samband med bl.a. tidigare körskicklighet, som gjorde att patienterna kunde kompensera för sina brister. 

Ref. C Lundberg, G Caneman, S-M Samuelsson, L Hakamies-Blomqvist and O Almkvist. The assessment of fitness to drive after stroke: The Nordic Stroke Driver Screening Assessment. Scandinavian Journal of Psychology. 2003, 44, 23-30. Studien visade att NorSDSA är ett användbart screeeninginstrument för bedömning av körlämplighet efter stroke. NorSDSA är även användbart för bedömning av patienter med demens sjukdom och kognitiv svikt.

Det är dock viktigt att testresultatet används på ett nyanserat sätt och med ödmjukhet inför frågeställningen och att beslutet inte enbart baseras på NorSDSA, utan att screeningtestet ingår som en del i ett teambeslut eller en utredning.

Ytterligare information 

Testet levereras i två separata materialsatser.

Alla förfrågningar om materialsats I besvaras av Catarina Lundberg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

och förfrågningar om materialsats II besvaras av Görel Swedhner, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Under fliken Beställ finns mer information om Materialsatserna och  där kan prisuppgifter beställas via mail.