Segelmakeriet

Segel- och kapellreparationer utföres

Egen tillverkning av skärp mm.