COGNISTAT på Norsk

Verdens mest pålitelige instrument for rask kognitiv vurdering

NORSK INTRODUKSJON TIL COGNISTAT OG COGNISTAT-5

COGNISTAT er utviklet for å på kort tid kunne tilby en rask analyse av de større kognitive funksjonsnedsettingene hos pasienter som ikke klarer lange testtider.

COGNISTAT ORIGINAL PAPIRVERSJON

COGNISTATS PAPIRVERSJON er et kognitivt screeninginstrument som vurderer 5 hovedområder. Det ble utviklet i 1979 av Ralph Kiernan, Jonathan Mueller og William Langstone, som sammenlignet Cognistat med MMSE i en populasjon av nevrokirurgpasienter.

HVORFOR BRUKE NETTOPP COGNISTAT?

Det finnes mer enn 300 kliniske studier og forskningsartikler innenfor psykiatri, rehabilitering og nevropsykologi. COGNISTAT brukes regelmessig innenfor nevropsykologi, nevrologi, psykiatri, nevrokirurgi, rehabiliteringsmedisin, afasi- og språktrening, geriatri, pleiehjem, misbruk av alkohol og droger i ulike aldre.

HVA TESTER COGNISTAT?

COGNISTAT tester på kort tid følgende områder:
3 generelle områder
- bevissthetsnivå
- orientering
- oppmerksomhet
5 større funksjonsområder
- språk (forståelse / repetisjon / benevning)
- konstruksjon (visuell hukommelsesoppgave / mønsterkonstruksjon)
- hukommelse
- hoderegning
- logikk (reasoning / vurdering)

COGNISTAT PAPIRVERSJON presenteres ”ansikt mot ansikt”, der testlederen fyller i alle svar i den 4-siders blanketten og fyller i en grafisk profil basert på resultatene i subtestene. Tidsbruken for testen er normalt 15-30 min. Også foranderlige faktorer og annet som kan komme til å påvirke resultatet, tas i betraktning. Dette er unikt i testsammenheng.
Resultatet presenteres i en grafisk profil, Kognitiv StatusProfil, som viser pasientens svakhet og styrke.

KOMMENDE VERSJON UNDER 2015:

COGNITAT-5 er en forkortet versjon med formål å skape mulighet til en rask screening og risikovurdering av pasienter med antatt demens, MCI eller delirium. Denne versjon tar ca 5 min.å gjennomføre.
COGNISTAT-5 vurderer Orientering, Hukommelse og Konstruksjon satt i relasjon til alder og utdanning. Resultatet vises i en grafisk profil og i MCI-index.

MCI INDEX

COGNISTAT 5 omfatter en 7-graders index som viser om riskiko for MCI finnes eller ikke. Verdien på MCI-index avspeiler både graden av kognitiv funksjonsnedsettelse og den økende risiko for MCI. Skalaen går fra ingen indikasjon på MCI til en tydelig MCI. I takt med stigende verdier øker risikoen for en foreliggende demens.
De sju nivåene justeres for både alder og utdanningsnivå. MCI er et diagnostiskt hjelpemiddel som skal ses i sammenheng med pasientens sykdomshistorie og context for øvrig.